| | | | | | | | | | |

Nicki Minaj Announces Pregnancy with Sexy Photos!

Nicki Minaj is pregnant and she’s got the “sexy” photos to prove it!

(Via Egotastic)